International Men's Day
Global Website
HomeAbout IMDHistory of IMDHistorical archiveFacebook TwitterLinks and logosAbout us
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Croatia
Denmark
Dominica
Ecuador
England
Finland
France
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Grenada
Guatemala
Guyana
Hungary
India
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Luxembourg
Malta
Mexico
Netherlands
New Zealand
Northern Ireland
Norway
Pakistan
Panama
Peru
Poland
Portugal
Russia
Scotland
Singapore
South Africa
Spain
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Vincent
Sweden
Tanzania
Trinidad and Tobago
Uganda
Ukraine
United States
Uruguay
Vietnam
Wales
Zimbabwe
Norway


Den internasjonale mannsdagen er et, likeså kvinnedagen, internasjonalt fenomen som finner sted 19. november hvert år. Dagen ble vedtatt i 1999 i Trinidad og Tobago, og ble straks støttet av FN og mottok prinsipiell støtte fra mannsgrupper i USA, Europa, Afrika, Asia og Karibia. Meningen med å feire den internasjonale mannsdagen er først og fremst for å fokusere på menn- og gutters helse, fremme likestilling og forsterke positive mannsroller.

Den internasjonale mannsdagen blir feiren i Trinidad og Tobago, Jamaica, Australia, India, Italia, USA, New Zealand, Brasil, Moldova, Haiti, Portugal, Singapore, Malta, Sør Afrika, Ghana, Botswana, Angola, Chile, Ungarn, Irland, Peru, Canada, Kina , Vietnam, Pakistan, Danmark, Belgia, Sverige, Norge, Guyana, Nederland, Georgia, Argentina, Mexico, Tyskland, Østerrike og Storbritannia 19. november. Den internasjonale støtten for feiringen er stor.
 

Om mannsdagen

I 2009 ble følgende hovedmål vedtatt som grunnlag for alle markeringer av »Den internasjonale mannsdagen»:

  • Å fremme positive mannlige rollemodeller, ikke bare filmhelter og idrettsstjerner, men hverdagslige arbeiderklassemenn som lever anstendige og ærlige liv.
  • Å feire menns positive bidrag til samfunn, fellesskap, familie, ekteskap, barnepass og miljø.
  • Å fokusere på menns helse og velvære, både sosialt, følelsesmessig, fysisk og åndelig.
  • Å synliggjøre diskriminering mot menn når det gjelder sosiale tjenester, jus, holdninger og forventninger.
  • Å forbedre forholdet mellom kjønnene og fremme likestilling.
  • Å skape en tryggere, bedre verden, der folk kan være trygge og vokse til å nå sitt fulle potensial.

___________________________________________________________________________________________________

Internasjonale Mannsdagen - 2011

Markeringen finner sted på Litteraturhuset i salen Amalie Skram mellom kl 12 og kl 15 den 19. november.

Foredragsholdere:
Nina Jon, Resurssenteret for menn (Reform).
Stig Omland, tidligere snakket for kreftforeningen.

Etter dette følger en paneldebatt med foredragsholdere og politikere.

Det vil også være en fotoutstilling av Nina Djærff som heter Mann.

Programmet for dagen

Nå ser det ut som programmet endelig har landet.

Første person på talebenken er Nina Jon fra Reform, hun skal snakke om mannsrollen, maskuliniteter og gutters handlingsrom.
Neste person ut er Stig Omland, han har tidligere holdt innlegg for kreftforeningen.

Etter foredragene vil det bli en paneldebatt med politikere og foredragsholderne.


 

_____________________________________________________________________________________________________

2011

International Men's Day at Kringsjå Pub

                

Kringsjå Pub wants to invite you join with us to IMD << International Men's Day >> on this November 19, in celebrating the contribution men and boys; make to those around them, to their family and friends, their work place and the community, the nations and the world.

YES, it is an occasion for YOU to celebrate your achievements and contributions to YOUR surrounding.
...
This event is not only for the boys and men but also for everyone to aware and to remind you, ''The 6 pillars of IMD'' that boys all over the world experienced.

The ‘six pillars’ of IMD are:

1. To promote positive male role models; not just movie stars and sports men but everyday, working class men who are living decent, honest lives.

2. To celebrate men’s positive contributions to society, community, family, marriage, child care, and to the environment

3. To focus on men’s health and wellbeing; social, emotional, physical and spiritual.

4. To highlight discrimination against males; in areas of social services, social attitudes and expectations, and law

5. To improve gender relations and promote gender equality.

6. To create a safer, better world; where people can be safe and grow to reach their full potential.


'' REAL MEN, DONT RAPE ! ''

You re all welcome!! Especially ladies!
free entrance | 18 ID | Kringsjå Pub.

Time
Saturday, November 19 at 8:00pm - November 20 at 1:00am

Location
Kringsjå pub
Sognsveien 218
Oslo, Norway
Den norske Facebook gruppen for Mennenes-dag


HomeAbout IMDHistory of IMDHistorical archiveFacebook TwitterLinks and logosAbout us